Doprava a platba

 


Přeprava a dodání zboží, cena dodáníV případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Je-li u zboží uvedeno, že je „skladem“, odešle prodávající zboží v co nejkratším termínu, zpravidla do 2 pracovních dnů. Pokud zboží není skladem, případně se jedná o zboží dle individuální objednávky kupujícího, bude kupující o termínu dodání zboží prodávajícím vyrozuměn a tento termín bude odsouhlasen kupujícím. Prodávající není zavázán k odeslání zboží ve stanovených/dohodnutých termínech dodání, pokud nejsou splněny podmínky dodání (viz zejména bod 6 tohoto článku obchodních podmínek).

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost obalů, počet balíků atd.) a v případě jakýchkoliv zjevných závad toto neprodleně oznámit přepravci (uvést výhradu). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, nicméně pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné sepsat s dopravcem zápis o zjištěné škodě. Podpisem dodacího listu (bez výhrady zjevného poškození) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V případě, že po převzetí od dopravce bude kupujícím zjištěno, že dodané zboží je neúplné či poškozené, je kupující povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, sepsat s dopravcem zápis o zjištěné škodě. Jakékoliv poškození zásilky je nutno oznámit neprodleně též prodávajícímu.

Způsob dodání zboží a náklady (poplatky) na dodání zboží na území České republiky jsou závislé na kupujícím zvoleném poskytovateli dopravy/ event. osobním odběru a způsobu úhrady při vystavení objednávky.  

Podmínkou pro dodání zboží prodávajícím je:

a) volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce;

b) případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu). Pokud kupující neuhradí cenu zboží do 5 dnů od vystavení proforma faktury, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a zboží „blokované“ dle objednávky kupujícího uvolnit k dalšímu prodeji.

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce kupujícímu, který je podnikatelem a v okamžiku prodeje je současně plátcem DPH, přičemž se bude jednat o zboží fakturované s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání zboží adresa sídla či provozovny podnikatele uvedená v obchodním, živnostenském či jiném obdobném rejstříku.  

Je-li zboží dodáváno na adresu dodání uvedenou v objednávce je věc kupujícímu (spotřebiteli) odevzdána (dodána) v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá. 

Je-li předmětem prodeje služba digitálního obsahu/elektronická licence (dále též „SW služba“) platí pro její dodání následující specifické podmínky:

k dodání SW služby dochází způsobem uvedeným v popisu konkrétní SW služby (např. doručením licenčního/elektronického klíče či elektronického odkazu na jeho stažení) obvykle formou e-mailu zaslaného na kupujícím určenou e-mailovou adresu; 

  okamžikem zpřístupnění číselných kódů (kupónů/poukázek) kupujícímu pro aktivaci těchto SW služeb poskytnutím elektronického klíče, se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem dané SW služby v souladu s licenčními podmínkami příslušného výrobce SW (tj. nositel autorských práv);

   kupující je uživatelem SW služby po dobu, kterou zvolil při objednání této služby spolu s její cenou;  

   prodávající neodpovídá za správnou funkci SW služeb – případné vady řeší kupující přímo s poskytovatelem SW služby.   

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení